Privacy beleid en Cookies

Anyseedirect, Njoy Digital, Njoy Electronics en Pinpoint Electronics zijn handelsnamen van Njoy Digital BV. Hierna te noemen: Njoy Digital

Privacyverklaring

Njoy Digital BV te Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten u bij ons afneemt. Wij koppelen de informatie die we van u hebben, om uw vragen, meldingen en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit productinformatie, technische informatie, prijswijzigingen of nieuwsbrieven.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop!

Onze belofte:

 

Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen.

U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Njoy Digital BV. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens (Bedrijf / filiaal)

- Telefoonnummer (incidenteel privé)

- E-mailadres (incidenteel privé)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Njoy Digital BV. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw aanvraag, order en betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen bij u af te leveren.

Njoy Digital BV. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Njoy Digital BV. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Njoy Digital BV. verwerkt ook (persoons) gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Njoy Digital BV. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn afhankelijk van de door u bij ons afgenomen producten en diensten en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Njoy Digital B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Njoy Digital B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Heeft u hierover vragen stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@p-p-e.nl    

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Njoy Digital B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Njoy Digital B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media bedrijven.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Njoy Digital B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@p-p-e.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Njoy Digital B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Njoy Digital B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@p-p-e.nl


 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

Wijzigingen privacy beleid

Njoy Digital behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest recente versie zal altijd te vinden zijn op de pagina http://www.Njoydigital/privacybeleid-en-coockies

Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan:

Njoy Digital - Industrieweg 48-005 , 4301RS Zierikzee
t. +31 (0) 858-771050 e. info[at]NjoyDigital.nl w. www.Njoydigital.nl 

© 2016 - 2023 Pinpoint | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel